torsdag 31 maj 2012

Allt mindre Östtyskland

Nytt fint cykelställ på Västra Trädgårdsgatan. Tack!
Här i Nyköping har det länge funnits cykelställ modell gamla Östtyskland, i form av grå betongklumpar. Hemska att se på, och omöjligt att låsa fast cykeln i. De drar verkligen ned intrycket, och inget att ha om man rädd om cykeln.

Sakta men säkert byter nu kommunen ut dessa gamla påminnelser som det kommunistiska blocket i öst.  Åtminstone i centrala stan. På bilden ses senast tillskottet av den nya modellen, i korsningen Storgatan/ Västra Trädgårdsgatan. Har säkert att göra med ambitionerna att bli årets stadskärna. Då är det trevligt att man också tänker på oss cyklister.

Men det finns många betongklumpar kvar. Det går faktiskt att förbättra dem ur stöldskyddssynpunkt. Man kan borra hål i dem, och trycka ned metallöglor som man sedan kan låsa fast cykeln.


onsdag 30 maj 2012

De vågade släppa ratten i vår

Försommar. Rapsåkern syns från cykelbanan. Härligt!


Det är vår eller försommar. Och faktiskt jag möter en och annat cyklist som jag annars betraktar som bilister. Några damer som bor här på gatan, som låter bilen stå kvar hemma framför villan har jag noterat. Vackert så att de ibland kan släppa ratten någon gång ibland.

Observera att det är damer, inte herrar. Tror kvinnor har lite lättare att våga lämna bilen ibland.

Att de väljer cykeln just nu är fullt förståeligt. Det är fantastisk tid med skir grönska, som varar några veckor, som man verkligen vill uppleva på nära håll. Cykelturen in till stan, cirka 3-4 km, blir en fantastisk energikick  som sätter prägel på hela dagen.

Men resten av året då? Sträckan 3-4 km är ju ingenting för de allra flesta, om inte regnet vräker ned, eller snöstormen står på för fullt. Riktigt vidrigt väder är det ju ganska få dagar.

Ja, det är märkligt hur lätt det blir svårt att cykla till jobbet, även om det i mina ögon ser ut som en enkel match. Men vi är olika, för många är 3-4 km, en ganska lång sträcka, och då är det ju rätt enkelt att bara sätta sig i bilen, om det finns någon liten antydan till tveksamhet kring cyklingen.

Hur ska vi då få dessa tveksamma cyklister, att bli övertygade året runt cyklister? Åtminstone så att de cyklar hela året, de dagar vädret är hyfsat. En novemberdag där de gråa skyarna tömmar sig över Nyköping kan de väl få åka bil, eller buss. Det handlar om motivation, inte så mycket om fina cykelbanor. Svåra grejor, sådant som händer i våra huvuden. Jag måste nog tänka lite innan jag fortsätter....

torsdag 24 maj 2012

Är cyklister fattiga stackare?


Cyklister spenderar mer! 


Ibland får man som cyklist signaler att omgivningen betraktar oss som fattiga stackare, som måste ta cykeln för att vi inte har råd att ta bil. Kan så vara för vissa, men jag är övertygad om att de flesta väljer cykeln av fri vilja för att den är ett så suveränt transportmedel. 

Om vi fortsätter kring betraktelsen om uppfattningen om fattiga cyklister, så kan man svänga in på hur handeln uppfattar oss. Handeln vill förstås underlätta för sina kunder att ta sig till stadskärnor, shoppinggallerior och till handelsplatser. Då flörtar man gärna med många parkeringsplatser, som helst ska vara gratis. Man har det goda ögat mot bilisterna. Underförstått att det är dessa som har pengarna och vill konsumera.

Men är det verkligen så?

För några år sedan gjorde HUI (Handelns utredningsinstitut) en utredning kring handeln och restaurangnäringen i Växjö centrum, och där fanns frågor kring hur man reste till centrum. Cykelns betydelse var synlig, och resultaten nog inte riktigt de väntade.
Här är några slutsatser från ett pressmeddelande som gick ut.

Cyklisterna har stor ekonomisk betydelseo   Drygt 300 miljoner kronor av försäljningen i Växjös centrumhandel sker till personer som använder cykel för att handla.o   Dessutom spenderar cyklisterna årligen cirka 40 miljoner kronor på café- och restaurangbesök i centrumo   Den genomsnittlige cyklisten spenderar mer pengar i city jämfört med de som åker buss, tåg eller går till Växjö centrum.o   Besökare som använder miljövänliga färdsätt (cykel, tåg, buss, till fots) spenderar tillsammans mer pengar än de som använder bil gör.
Självklart kan villkoren i Växjö inte direkt överföras till Nyköping, men det ger ändå hintar om cykelns betydelse för handeln, att den inte ska underskattas.

Nyköpings centrum siktar på att bli “årets stadskärna” nästa år. Om man nu ska vara med i racet mot andra städer gäller det nog också att lyfta cykeltillgänligheten ytterligare ett snäpp. För jag är övertygad om att andra städer med ambitiös centrumutveckling har cyklisterna högt upp på agendan. För cyklingen har blivit allt mer hett, och den insikten når allt fler beslutsfattare.

En liten fundering kring varför cyklisten spenderar mer i Växjö centrum. Det kan vara så att cyklisten helt enkelt har mer pengar kvar i plånboken, just på grund av att hen är cyklist. Bilägaren är ju tyngd av utgifter för bilägande, och det är ingen konst att göra av med 3000-4000 kr i månaden för att hålla bilen i rull. Det är nog snarare bilisterna som är fattiga stackare....

onsdag 23 maj 2012

Statlig cykelutredning skulle vara klar 1 maj


Cykelutredaren Kent Johansson håller ju i en statlig utredning som ska titta på hur cyklingens villkor allmänt ska kunna förbättras, och hur fler ska lockas ta cykeln. Den skulle vara klar 1 maj 2012.
Men hittills har det varit tyst. Någon som vet varför det dröjer?

fredag 11 maj 2012

Dags att granska Nyköping i Kommunvelometer?


Hur bra är Nyköping som cykelstad, egentligen?

För några dagar sedan kom Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2012, som granskar 33 kommuner, hur väl de lyckas att satsa på ökad cykling, och göra cykling säkrare och mer attraktivt.
Nyköping finns inte med bland de granskade kommunerna. Tråkigt, för det hade varit värdefullt att se hur väl vi hävdar oss i jämförelse med andra kommuner. Dock kan det bli bättring, för det är bara för kommunen att säga ja, nästa gång förfrågan kommer från Cykelfrämjandet.

Från den rödgröna majoriteten som styr stan har det ju hörts tongångar om att det ska satsas mer på cykling. Någon riktigt storsatsning känns ännu som det är på gång, det ska byggas några kilometer cykelbana i år, och det går lite pengar till en kampanj. Men vi kanske är bra ändå, det skulle ju deltagande i Kommunvelometer kunna visa? Eller så får vi svart på vitt att vi inte så bra i Nyköping ännu, och då är det bara att spänna bågen, och lyfta det här med cyklingen ordentligt. Eller hur Granström, Krunegård m fl kommunalråd? 

En siffra i Kommunvelometer fick mig att haja till, att Nyköping behöver ett cykellyft. Det handlade om hur mycket pengar som kommunerna satsade på påverkansåtgärder för cykling. De kommuner som satsar mest på information och kampanjer är Lund, Malmö och Växjö med en genomsnittlig budget på 11,2 kr, 9,9 kr och 9,8 kr per invånare och år. 

Här ligger Nyköping på en väldigt blygsam nivå. Nyligen beslutades att kommunen satsar 50.000 kr på cykelpåverkan i år, det är cirka 1 kr per innevånare och år. Kanske är det lite mer i praktiken, för i Kommunvelometer ingår också cykelskyltning och personresurser som jobbar med kampanj och information. Men lågt är det nog?

I en del avseenden är det långt kvar till att Nyköping blir en cykelkommun.

måndag 7 maj 2012

Det är bilen som är farlig, inte cykeln


Med bilen lär man hamna snabbare på lasarettet i Nyköping.  Cyklisten skjuter upp besöket.

Under senare tid har vi sett rubriker om hur farligt det är att cykla. Naturligtvis är cyklisten utsatt om det smäller, eftersom vi inte har något skyddande skal. Möjligen har vi hjälm på oss. 
Sedan är det ju inte svårt att hitta brister i cykelmiljön. Det går att hitta många exempel på hur man med förändringar i trafikmiljön skulle kunna göra cyklingen säkrare. 

Men att därmed utpeka cyklingen generellt som farlig för individen är nog att dra onödigt stora växlar. För när det gäller cykeln och hälsan finns två vågskålar, i den enda ligger då risken för olyckor, i den andra finns hälsovinsterna du får genom all vardagsmotion som cykeln ger.


 Jag googlar på “hälsovinst cykel” och hittar uppgifter bland annat hos Trivector, som är ett konsultföretag inom trafik och resor. En övergång från bil till cykel ökar den förväntade livslängden med 3-14 månader, påstås där. Denna hälsovinst är betydligt större än hälsoförlusten orsakad av ökad olycksrisk, skriver Trivector.

Hur är det då med bilen? Ja, du sitter säkert i den jämfört med cykeln. Det slutar inte med skrapsår och blessyrer om du missbedömer en kurva med rullgrus. Vid småkrockar i stadsmiljö är skaderisken liten, om du använder bältet. Men bilen är en del av det stillasittande livet utan vardagsmotion. Ofta rapporterar media om stigande övervikt, och att en stor del av befolkningen inte motionerar alls. Att påstå att bilen har en stor skuld i detta är inget kontroversiellt. Använder vi Trivectors siffror om cykelns hälsovinster, så borde ju bil istället för cykel innebära en förlust av förväntad livslängd på 3-14 månader. 

Det finns stora hälsovinster med att cykla till jobbet, även om det bara tar en halvtimme fram och tillbaka. Det säger Peter Schantz, professor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som forskar om cykelpendling och hälsa. Risken att dö i förtid av olika slags sjukdomar (inklusive trafikolyckor) minskar med 40 procent för dem som regelbundet cyklar till och från jobbet.
Dessa sidor av cykling och bilåkande glöms gärna bort. Man pratar gärna om att bilarna blivit krocksäkrare och fått bättre trafikmiljöer, och att olyckstalet för bilister som stadigt blivit lägre. Men allt bilåkandet gör att man missar vardagsmotionen och bilen visar sig istället vara ett klart hot mot folkhälsan. Sannolikt utraderar det en stor del, kanske hela den hälsovinst som säkerhetsframstegen inneburit.

När får vi se de rubrikerna “Så farligt är det att åka bil”.

lördag 5 maj 2012

Törs jag fortsätta cykla i Nyköping?


Läskig läsning. Verkligheten dock inte lika läskig.

I lördagens Södermanlands Nyheter är det ett brett uppslaget reportage som beskriver att Nyköping som cykelstad är full av trafikfällor. Det är den ena formuleringen efter den andra, om “livsfara”, “rysare” och “fällor”, och så denna “kan leda till olyckor”.

Efter att ha läst denna artikel börjar jag fundera om det inte får vara slutcyklat. Nästa cykelfärd kan ju mycket väl sluta på kyrkogården. Någon som vill köpa min cykel, en 21 växlad svart Trek i gott skick? SN har verkligen skrämt skiten ur mig.

Nej, skojade bara. För riktigt så illa som SN vinklar det är inte cyklisternas verklighet. Reportern har ju hittat en del brister i cykelvägnätet, och för all del finns det åtskilligt som skulle kunna bli bättre. Men att framställa Nyköping som en enda stor livsfarlig cykefälla är att gå till våldsam överdrift. 
Tyvärr missade reportern ett verkligt farligt ställe för cyklisten, som jag tidigare bloggat om. Det är viadukten under vägen på väg ut mot Gumsbacken, där cyklisterna riskerar att komma över i mötande cyklisters vägbanor.

Några veckor senare (efter den bloggposten) var det faktiskt två cyklar som körde ihop. Enligt vad jag hört ska dock ingen av dem skadats allvarligt.

Visst händer det cykelolyckor i Nyköping, men allvarliga sådana är sällsynta. Enligt den olycksstatistik jag har tillgänglig måste man gå till 2006 för att hitta några dödade cyklister i Södermanland, då omkom två. Sedan dess inga döda. 

Om nu SN vill ge balanserad rapportering om cyklingen och dess eventuella risker hade olycksstatistik för Nyköping varit en viktig del av reportaget. Nu är det bara farligt utan några nyanser, vilket inte riktigt är verkligheten. Jag hävdar fortfarande att den stora majoriteten av bilister är riktigt hänsynsfulla mot oss cyklister, vilket ändå bidrar till att göra cyklingen relativt säker. Sedan att cykelbanorna inte alltid är perfekta, är något de flesta cyklister kan hantera. Vi svänger och saktar in när det ser konstigt ut. Och för det mesta tycker vi Nyköping är en tillräckligt bra cykelstad.

Men som jag skrivit i mina senaste bloggposter (2maj), det finns undantag från hänsynsfulla bilister...

fredag 4 maj 2012

Stryk av den mindre grannkommunen

I morgon ordnar Oxelösunds kommun en cykeldag på Järntorget. Uppmaningen är "Ställ bilen - ta cykeln". Bland annat blir det möjlighet att testa elcykel.

Bra jobbat i Oxelösund, ni har fattat att det rullar åt två hjul.

Något liknande har inte ordnats i Nyköping! Är vi redan så bra på cykling, att inte cyklingen behöver en liten knuff framåt?

onsdag 2 maj 2012

Smygande memils, vimsig knatte och noll koll fylltant?


Dagens cykeltur slår nog personligt rekord i irritation över medtrafikanter.... Och farliga.

Det var dags för en motionstur på cirka en timme. Jag ville ut och bränna loss lite för att få flåsa och svettas på 2 hjul, istället för allt nötande på löpardojorna. Siktet var inställt på en tur från Arnö till Oxelösund tur och retur, cirka 2,5 mil.

Hann inte mer än ut från hemmagatan, och runt ett hörn, och mot mig kommer en liten grabb 7-8 år i full fart. Problemet bara att han körde rakt mot mig (på höger sida) och hade huvet snett bakåtvänt, han tyckte en av Länstrafikens bussar var skojigare än den mötande cykelgubben. Tvärnit och gapskrik, då vaknade han och med nöd och näppe vinglande han förbi mig. Puh....

Vid Stjärnholm upptäcker jag en skugga till vänster om mig, och strax därefter glider han förbi. Vältränad äldre herre på racercykel. Inte ett ljud, inte ett pling från ringklockan.

Samma sak på hemvägen på ungefär samma ställe, en annan racerfantom med bockstyre, färglada trikåer och fullt press på pedalerna. Jag hoppar till och svär irriterat, över att det ska vara så omöjligt att plinga lite. Det är omöjligt att höra cyklar bakifrån i denna hastighet på grund av vindbruset.

Efter ytterligare några kilometer en tredje memil ("middle-aged-men-in-lycra") som alltså blivit ett begrepp står för medelålderns herrar som shoppat loss på svindyra racerhojar och dito utrustning och lycrakläder . Nu tappar jag tålamodet över oskicket att inte plinga, och hojtar något lagom ilsket och oövertänkt (det får ni inte läsa här). Cyklar man borde man förstå att vindbruset dränker det diskreta svischet från en hoj som kommer bakifrån.

Detta vara mest irritation. Riktigt farligt blev det i Oxelösund på hemvägen. Jag cyklade nu på bilvägen på den smala vägrenen. Strax framför har jag en korsning där det går att svänga till höger, men jag ska rakt fram. Hör en bil bakom mig, och vänder mig om och ser att blinkern visar högersväng. Men bilen kryper snabbt in på, riktig nära och svänger. Jag skriker högt och väjer ut åt höger. Då vaknar föraren och väjer, och får stopp på bilen. Jag kunde lika gärna ha hamnat under bilen.

Fullkomligt obegripligt hur hon vid ratten kunde undvika att se mig. Ljust ute, och jag har färgglada kläder (lycra troligen, typ träningskläder, fast löparkläder egentligen).

Rädd och irriterad börjar jag vifta åt föraren, för att få en reaktion. Men hon undviker mig, gör ingen ansats att kliva ur bilen eller förklara. Lägger bara in en växel och försvinner....

Det jag såg innanför bilens rutor var en rätt sliten och härjad medelålders kvinna. Lite fylltant, tänkte jag. När hon bilen rullar iväg spanar jag in genom kombins bakruta. Där ligger tre papplådor öl, typ såna man köper på finlandsbåtarna.

Inga bevis. Men lägger man ihop 1+2+3, så luktade det rattfylla lång väg. Jag tog hennes reg nummer.... 

Cykelturerna i Nyköping brukar vara betydligt lugnare än så, det är sällan incidenter. Fast även i går (1maj) var det en bilist som helt fräckt prejade mig på cykelbanan när den korsade bilvägen. Han kan omöjligt ha missat mig, eftersom han kom snett bakifrån. Bromsar och väjer mig ur även denna gång.

Är det cykelhatarna som tycker vi brer ut oss? Vi blir ju fler och fler. Eller har jag bara haft otur?