torsdag 25 februari 2016

Trafikverket: Klimatet kräver ett transportsnålt samhälle

Mindre bil, mer buss, det är sannolikt framtiden.
Trafikverkets utredning pekar på klimatmålen
inte kan nås, utan en minskning av bilåkandet.

Idag lyfter bloggen perspektivet till att inte bara omfatta Nyköping, utan hela landet. Samtidigt inkluderar mängden Sverige även Nyköping, så bloggpostens innehåll och slutsatser är full relevanta för Nyköping.

Utgångspunkten att transportsektorn står inför stora klimatutmaningar. Resande och transporter står för merparten av de klimatskadliga utsläppen i Sverige. I fjol höst tog Trafikverket fram en rapport om framtidens infrastrukturplanering, och till dess underlag hörde ett ”klimatunderlag”. Men underlaget om klimatet och transportsektorn förblev dolt kvar hos Trafikverket, fram till nu då det tack vare olika påtryckningsgrupper blivit offentligt.

Att Trafikverket inte offentliggjorde klimatunderlaget har av allt döma att göra med dess slutsatser. De pekar nämligen på att den hittills förda transportpolitken varit allt annat än framgångsrik för att dämpa utsläppen, och slutsatser pekarna på behov av en rad åtgärder, som nog skulle uppfattas som riktigt radikala. Det skulle kräva beslut troligen kan ha ett politiskt pris, åtminstone för politiker som tänker kortsiktigt.

Rapporten går namnet under ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen” och där beskriver Trafikverket ett klimatscenario som innehåller åtgärder som gör det möjligt att nå Trafikverkets tolkning av en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

Det handlar helt enkelt om ett antal kritiska faktorer som måste till, inom samhällsplanering och överflyttning, inom energieffektivisering av vägfordon och deras användning, samt inom energiförsörjning av vägfordon. Trafikverket sammanfattar det så här:

Om transportsektorn ska nå energi- och klimatmål krävs nya och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel. Det kommer inte att räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och infrastruktur, det vill säga ett mer transportsnålt samhälle. Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Där det är möjligt behöver också inrikes och kortare utrikesresor flyttas från flyg till järnväg. Dessutom behöver logistiken förbättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. Ett sådant sätt att minska trafikens klimatbelastning bidrar också positivt till många andra miljö- och samhällsmål.


Nu är dessa slutsatser ännu inte omvandlade till politik och beslut i denna riktning. Men det pekar alltså på det krävs en omfattande omställning av transportsystemet, med styrmedel som minskar användning av fossila bränslen, men även som generellt dämpar resande med egen bil. Och istället lyfter över mycket av resandet till kollektivtrafik, cykel, och gång. Samt ser till att samhällsplaneringen går i riktning som minskar behovet av transporter.

Samtidigt finns det mycket som pekar i riktningen mot att detta verkligen blir politik. I början av månaden avslöjades att den s k Miljömålsberedningen har enats om att regeringen ska skärpa klimatmålet, och att en ny klimatlag instiftas. Man föreslår också att det inrättas ett oberoende klimatpolitiskt råd som ska granska regeringens samlade klimatpolitik. Väldigt mycket talar för att den föreslagna skärpta klimatpolitik blir verkligheten, då sju riksdagspartier står eniga bakom en skärpning av klimatambitionerna. Bara SD stod utanför.

Redan fram mot sommaren väntas Miljömålsberedningen komma med mer konkreta förslag på åtgärder och styrmedel. 

Sedan krävs det förstås en stark regering som vågar ta de nödvändiga, och viss mån kontroversiella besluten. Någon sådan regering har vi inte i dagsläget. Men å andra sidan så verkar även större delen av oppositionen vara med på denna politik. Men vi närmar oss ett val om några år, och inför detta scenario finns det förstås enskilda politiker som vill synas, och kanske börjar opponera sig mot delar av den nya tuffa klimatpolitiken, för att vinna röster hos ”drabbade”. 

Räkna med att SD högljutt kommer att protestera mot alla styrmedel som dämpar bilåkandet. Men SD blickar ju mest tillbaka till en förgången tid, där dagens klimatutmaningar existerar. Och begreppet vetenskap har inte fått fäste i deras världbild.

I alla händelser bör vi i Nyköping ta det väldigt lugnt med politiska beslut som på olika sätt går vidare på bilsamhället. Mycket snart kan sådan politik visar sig vara en rejäl återvändsgränd, och vi måste lägga in backväxeln (om vi nu ska fortsätta med bil-relaterade metaforer).


Länk till trafikverkets klimatrapport (pdf)

Länk till Supermiljöbloggen som berättar om påtryckningarna som leda till att klimatrapporten publicerades.

lördag 20 februari 2016

Invänta försenad stadsbuss? Nej, nu kör jag.

Linje 1 rullar iväg, trots att 2:an och 3:an kommer försent
 till busstationen. Resenärer som vill byta får vänta 30 minuter.


Idag lördag cyklade jag förbi bussterminalen i Nyköping för att ta några bilder till bloggen, tänkte skriva om busstationen och hur dess placering försvårar en bra busstrafik i Nyköping (det blir en annan gång).

Men fotograferandet ledde till något annat.

Genast blev jag uppmärksam på något som inte fungerar särskilt bra, nämligen samordningen mellan de olika busslinjerna. Prick 13.30 rullade tre bussar iväg, utan att vänta på de två som ännu inte kommit in. Linje 3 från Brandholmen och linje 2 från Brandkärr var försenade, och kom strax efter att de andra bussarna började rulla. En av de utgående bussarna hejdade sig för att fånga upp bytande resenärer, men två av de andra rullade utan åtgärd från chauffören. 

Sådant ger verkligen inte förtroende för busstrafiken, att lämna av passagerare så att de missar bytet. Dessutom en kall och småblöt lördag. 30 minuter vid busstationen till nästa buss. Det finns dock en vänthall med värme, men så otroligt förtretligt då mer vakna bussförare hade kunnat vänta någon minut.

Att bussförararna inte kan vänta in försenade stadsbussar är inte annat än tjänstefel. Tidtabellerna är lagda så att alla linjer ska stråla samman vid samma tidpunkt, så att man ska kunna byta till annan linje.

Noterar att det här med förseningar och bussbyten är väldigt personberoende. En del chaufförer sköter detta bra, är uppmärksamma när det kommer resenärer i sista stund, och släpper på dem, fast man börjat rulla. Men uppenbart inte alla.

Men problemet är inte bara bussförare som har bråttom iväg. Det finns omständigheter som gör att bussarna blir försenade. Jag har tidigare noterat att linje 2 från Brandkärr har svårt att hinna i tid, och jag misstänker att den ”säkra” busshållplatsen vid Mariebergsvägen är en del i förseningen.

Se bloggen från 6 februari.

måndag 15 februari 2016

Rishögen kvar på cykelbanan. Felanmälan har sportlov?


I söndags kom jag cyklande från andra hållet på Arnö Strandväg. Noterade att cykelbanan var blockerad av grenar från en skogsavverkning.

Felanmälde till kommunens tekniska förvaltning på söndagen. Inget svar under måndagen på mailen som bekräftade att tekniska förvaltningen tagit emot min anmälan, där jag dessutom påpekade att detta faktiskt är en trafikfara då det är så pass mörkt här på kvällen.

På måndag kväll ser det ut som på fotot ovan. Hindret är markerat med den röda ringen. Det är väl alldeles uppenbart att hindret är väldigt svårt att se i mörket, om man inte är uppmärksam.

I förra veckan kom jag cyklande mot stan på kvällen, höll på att braka in i rishögen, då hindret inte var utmärkt.

Har felanmälan via mail tagit sportlov? Vi får se i morgon, för då är det telefonen till tekniska förvaltningen som gäller.

TILLÄGG . Kl 7.48 tisdag morgon kommer en bekräftelse via mail att min anmälan är mottagen.

Sommarväglag på cykelbanan, även på vintern

Nyköpings kommun vill testa hur det fungerar med sopsaltning på cykelvägar. Absolut ett lovvärt initiativ, för sopsaltning av cykelbanorna har införts i andra städer, och det verkar väldigt uppskattat.

Istället för den traditonella sandningen, så maskinsopar man bort snön, och lägger på ett tunt saltlager. I princip så blir resultatet sommarväglag, åtminstone i jämförelse med en normal vinter.

Alltså sänks trösklarna för att cykla på vintern.

Var ute på lunchen och tittade närmare på cykelbanan längs Arnöleden. Det var verkligen toppenfint väglag på cykelbanan. (se bilden)

Nu testas det på några utvalda cykelstråk i Nyköping, för att se om nyttan motsvarar insatsen.

Min förhoppning är också att kommunen marknadsför detta ordentligt så att alla blir medvetna om att det blivit lite lättare att cykla på vintern. Min uppfattning är dock att Nyköping redan tidigare haft bra vinterväghållning på cykelbanorna, man har plogat och sandat, så bra att det funkat fint med vintercyklingen. Men kan man avstå från sanden, så finns det också fördelar, den gör det ju tyngre att cykla, och ökar risken för punktering.

Sedan är detta bara ett försök, och det görs bara på på några utvalda cykelbanor. Ett stort problem med vintercyklingen återstår, och det är att stan saknar en del cykelbanor i de centrala delarna. Här delar man väg med bilar, det är ibland snorhalt och dessutom har man bilarna som nosar oss i häcken.

Kommunens pressmeddelande
http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/2016/Sopsaltning-ska-gora-det-lattare-att-cykla-vintertid/

Krister Isaksson som sopsaltning
http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/facit-finns-nu-sopsaltade-cykelvagar-ar.htm

söndag 14 februari 2016

"Äsch, ingen fara om grenarna sticker ut, det är ju bara en cykelbana"

Var ute på cykelbanorna på söndagen. I stora drag var det snyggt plogade. Bra jobbat.

På hemvägen trampade jag cykelvägen längs Arnö Strandväg (den som passerar äldreboendet Myntan). Strax innan man kommer fram till egentliga Arnö tornar det upp sig en rejäl rishög vid sidan av vägen. Men den är slarvigt upplagd, åtskilliga grenar blockerar cykelbanan helt, så jag tvingas ut på gatan. Ingen problem just nu, eftersom det vara ljust och ingen trafik på vägen.

Synlig i dagsljus, men knappt alls på kvällen.

Men jag mötte samma grenhög för några dagar sedan. Då var det mörkt, och jag hade riktigt god fart på cykeln. Jag hade ingen aning om vad som väntade längre fram, men där låg grenarna och avverkningen, inte utmärkta eller skyltade på minsta sätt. Mörkt var det som sagt, och grenarna inte precis ljusa. Men cykeln har bra belysning, så upptäckte jag dem. Och riktigt effektiva bromsar, vilket kom till användning. Det hade kunnat sluta värre.

Vad fan.... Hur man nu komma på tanken att blockera cykelbana, utan att sätta ut någon varningsskylt eller liknande? Eller kanske man kunde vara lite mer uppmärksam när man lägger upp avverkningsresterna, så att de inte spretar ut på cykelbanan.

Om något vibrerade i entreprenörens hjärnceller, så var det väl ungefär så här:

"Äsch, ingen fara om grenarna sticker ut, det är ju bara en cykelbana"

Jag inbillar mig inte för en sekund att en skogsentrepnör, skulle få för sig att blockera en bilväg på detta sätt. Vräka ut massa grenar i trafiken, så att fordonen tvingas ut i en annan fil. Men på cykelvägen är det tydligen inte något större problem. Kanske speglar detta synen på cykling, något som knappt någon ägnar sig åt, och cyklar de så går det så sakta, att de hinner stanna. Hur fel kan man tänka?

Jag felanmäler detta till kommunen, och förväntar mig att det är upprensat på måndagen.
lördag 6 februari 2016

"Säker" busshållplats fel på alla punkter

Hur många fel kan det bli när man ska anlägga en busshållplats som är säker. Väldigt många visar det sig om man granskar hållplatsen ”Mariebergsgården” i Brandkärr, som trafikeras av stadsbuss linje 2.
Denna märkliga utformning, där bussen står stilla och blockerar all trafik, har nu funnits några år. Och jag är övertygad, bilisterna får dåndimpen,  busschaufförerna blir stressade, och resenärerna har inte fått det säkrare.

Jag kan bara anta att kommunen inte utvärderat den ordentligt, för skulle man rätt snart upptäcka, att den inte fyller någon funktion, den ger bara massa trassel.

Så här går min analys:


Bussen lastar på resenärer. Tvärstopp för bilarna från båda håll.

Obefintlig risk vid hållplatsen
• Tanken är ju god, att utforma en busshållplats, så att inga bilar kan passera när bussen stannar vid hållplatsen. Det händer trots allt ibland olyckor där bussresenärer som kliver av rusar ut bakom bussen, och blir påkörda. 

Men om det inte behövs då? Vid denna hållplats finns det knappast någon anledning att rusa ut från bussen. Nästan alla kommer med bussen från stan, och kliver då ur bussen, så att man går rakt mot bebyggelsen i Brandkärr. Man behöver då varken korsa gatan framför eller bakom bussen.

Att folk kommer rusande och ska till bussen över gatan till hållplatsen mot stan är förstås en liten risk. Men om det verkligen är en reell risk, så borde ju varenda hållplats i Nyköping byggas om, enligt denna modell. Men det är trots allt en fartbegränsad gata med 30 här, så det är inga svindlande hastigheter. 

Avgaser och stress för väntande bilister
• Bussarna blockerar alla annan trafik. Det bildas köer både framför och bakom av bilar, som står och tomgångsbrummar i väntan på att komma fram. 
Jag tog bilderna idag lördag cirka 12.15. Första kom en buss från stan, den stod nästan 2 minuter, för det var en rullstol som skulle av. Bilar bakom och framför.

Minuten efter kom bussen mot stan, då jag tog bilderna. Bussen stod nästan 2 minuter för cirka fem påstigande. Det långsamma biljettsystemet kan göra att det går rätt segt när resenärer ska betala med kort.
Alla de här bilar som syns fick står ett par minuter
med motorn på tomgång, för att invänta bussen vid hållplatsen. 

10 bilar bakom, och 7-8 framför bussen. Alla med motorer på tomgång ett par minuter. I Nyköping är för övrigt tomgångskörning endast tillåten 1 minut. Här var det sammanlagd tomgångskörning på minst 20-30 minuter bara för ett stopp vid hållplatsen.

Och bilister som förstås blir förbannande över denna konstiga lösning. Det kan skapa stress och försening, vilket kan gör att bilförare stressar längre fram och gör dumheter i trafiken.

Och vad händer om en ambulans eller annat utryckningsfordon ska fram? Visst kan bussföraren tvingas flytta fordonet, men så ska också bilarna flytta på sig. Jag lovar att det blir stökigt och med stor sannolikhet hinder för den som verkligen måste fram i ett nödläge.

För övrigt behöver det inte ens vara en buss vid hållplatsen för att det ska behövas bromsas och gasas. Det är ofta bilar som måste stanna här för att släppa fram mötande trafik. Det blir gasande och bromsande, och mer avgaser.

En riktigt dålig lösning för miljön.

Bussarna blir försenade
• Med stor sannolikhet bidrar denna hållplats till stress och förseningar för bussförarna. Det visar sig att bussarna på linje 2 ofta möts ungefär här. Så om den ena bussen blockerar hållplatsen, kan den andra bli försenad.

Jag åker ibland med linje 2 från busstationen från Arnö. Och jag har påfallande ofta noterat att 2:an kommer in väldigt sent, och att den går försenad från busstationen. Jag har inte tjafsat med chaufförerna om detta, för jag misstänker att de gör så gott de kan. 
Men jag har mina aningar om vad som orsakar förseningarna. För 20 minuters körtdi från ändhållplatsen i Brandkärr, vid Coop, ner till busstationen är ganska gott om tid. Något händer tydligen på vägen.

Hur kunde det bli så här dåligt. Omtanke om bussresenärerna förstås. Vackert tänkt så. Men kommunens gatuförvaltning gjorde tydligen ingen ordentlig analys av läget. 

Fler hållplatser behöver byggas om?
• Ska bli spännande att se fortsättningen. För om Mariebergsgårdens hållplats bedömdes som farlig, så måste i stort sett alla stans busshållplatser byggas om så det blir omöjligt att passera och mötas med bilar. Det kommer i princip bli omöjligt att köra bil när bussarna är igång. Ja, inte ens bussarna kommer fram, de kommer att blockera för varandra. Kanske Nyköpingsborna då ska upptäcka hur smidigt man tar sig fram med cykel?