måndag 28 oktober 2013

“Bikes vs cars” blir av som film

Dokumentärfilmen Bikes vs cars är i hamn finansiellt. Filmprojektet har dragit in tillräckligt med pengar via Kickstarter.

Ska bli spännande att se om denna film blir lika betydelsefull som den förra filmen Bananas som Fredrik Gertten gjorde. Han uppmärksammade då de vidriga arbetsförhållanden som råder vid de plantager där våra bananer odlas. Han blev stämd för förtal av en stor fruktkoncern. Resultatet blev istället att allmänheten fick inblick i hur illa ställt det är för arbetarna, och fick till följd att försäljningen av rättvisemärkta och kravmärkta bananer fick en skjuts.
Bikes vs cars kommer att handla om hur bilindustrin och vissa politiker fortfarande tror att bilar är lösningen, i en värld som redan idag bångnar under alltför mycket bilar. Men det finns en motrörelse, cyklingen.

Kanske får Fredrik Gertten bilindustrin på sig denna gång också, som kanske kommer att anklaga honom för osaklighet. I bästa fall kan filmen leda till en bra diskussion och viss tillnyktring hos dem som fortfarande tror att mer vägar och fler bilar är lösningen på våra transportbehov. Sådana krafter finns fortfarande, vi behöver bara vända oss mot Stockholm där man fortfarande planerar vidare för den enorma vägsatsningen Förbifart Stockholm, som på många sätt är kontroversiell, eftersom den innebär en jättesatsning på bilsamhället.För övrigt firas “Bilens dag” i dag av Motorbranschens Riksförbund, MRF. Är det något att fira, att våra städer präglas totalt av biltrafik och parkeringsplatser, och att Sveriges största källa till koldioxid-utsläpp är biltrafiken? Katastrofer är inget att fira.

lördag 26 oktober 2013

Och ute på gatan hördes sorlet från fredagsfirarna...

Östra Storgatan avstängd för bilarna. Så här såg det
ut i slutet av augusti vid Portobello Road. Gående och
cyklister tog över. Trivsamt folkliv istället för bilar.

Var på miljöpartiets lokal i fredags kväll, Grön scen heter arrangemanget, där vi lyssnar på käkar, umgås, lyssnar på musik och underhållning, under avslappnade former.

Denna lokal ligger vid Östra Storgatan, och vanligen brukar biltrafiken klart störande. Visserligen är det 30 km/tim inne i stan, men det hindrar inte en del bililster från att stampa gasen i botten mellan de korsande gatorna, för att tvärbromsa vid hörnen. Det kan bli brutalt jobbigt med ilsket vrålande motorer. Som i vissa fall sätter lokalens stora fönster i dallring.

Men i fredags var det tyst, tack vare att Östra Storgatan är avstängd och håller på att få vattenledningsrören renoverade. Bilarna får ta andra vägar. Så otroligt skönt med en lugn och stillsam gata utanför. Och med öppen dörr, kunde man höra det glada snacket från fredagsfirarna som befolkade stan. 

Nu var jag bara tillfällig besökare på Östra Storgatan och njöt. Hur skönt måste det då inte vara med denna avstängning dem som bor här i lägenheter? 

Mycket av bilbullret orsakas tyvärr av en minoritet bilister. Det är förare med attityden att gasa hårt ofta med trimmade motorer. Sedan en del gamla sunkiga raggarbilar. Och så rullande ljudanläggningar med feta umpa-umpa-högtalare. 

Bilister som kör sin normala svennabanan-bilar med jämt gaspådrag i lagstadgad fart är ett mindre bekymmer. 

Det är inte bara undertecknad som upptäckt att bilfritt är skönt. Läste idag en krönika i Fastighetsnytt, som bland annat bevakar frågor kring utveckling av städer och stadsmiljöer.

Det handlade om Barack Obamas besök i Stockholm i september, när staden stängdes av för trafik. Stockholmarna väntade sig kaos, men tydligen hände något annat, enligt krönikören. Det gled i stället över i en upplevelse av att det var skönare än vanligt att röra sig staden.

Fastighetsnytt redovisar att till och med fanns undersökningar som bekräftade denna bild. Det var bygg- och bostadsföretaget Veidekke som hade gjort en opinionsundersökning vid presidentbesöket, den visade att 64 procent av de tillfrågade stördes av trängseln i Stockholms innerstad och hälften ville att politikerna på lång sikt skulle jobba för en bilfri innerstad.

Nu är inte Stockholms trafiksituation den samma som Nyköping, men helt klart så innebär även biltrafiken i Nyköping sämre trivsel i stan. Den bullrar, det ger avgaser, den skapar oro, och den skapar barriärer, den kräver parkeringsplatser och gatuutrymmen. Kort sagt så inkräktar bilarna den en hel del på stadens kvaliter, och för dem som bor i Nyköpings centrala delar, så törs jag bestämt säga att trafiken drar ned livskvaliten.


Bilfritt tror jag inte riktigt på, men att kraftig begränsa biltrafiken i Nyköpings centrala delar vore högst rimtligt. Det ser jag som ett sätt att göra stan attraktiv och trivsam, och att återta staden till gående och cyklister, och framför allt till dem som bor där.

torsdag 24 oktober 2013

Sluta småskvätta! Dags för några rejäla cykelprojekt!

När jag blickar ut i landet, bortom Nyköpings kommungränser, kan jag se ett antal kommuner och städer som ambitiöst och målmedvetet satsar på att öka cyklingen. Härom dagen läste jag om Örebro vars kommunstyrelse beslutade om en handlingsplan för ökat cyklande. Bland annat har man satt som delmål att var tredje resa inom kommunen ska ske med cykel år 2020.
Folkkungavägen, ny cykelbana med en
trevligare belysning. Vackert runt cykel-
banan är förstås en faktor som lockar.

Riktigt samma fokus på ökad cykling tycks inte finnas från Nyköpings kommun och dess politiker. Visserligen har Nyköping en ordentlig och genomarbetad handlingsplan för cykling som togs 2010, och en del av planen har betats av, så det görs framsteg. En cykelbana här, en cykelbana där, nya cykelställ, och lite annat. Men ändå, det samlade intrycket man får som vardagscyklist i Nyköping, är ändå att det inte är någon riktig tryck i ambitionerna att få fart på cyklingen. Det händer inte så mycket, och syns inga tydliga strategiska projekt som visar på att cykeln ska få en mer framskjuten plats i trafiken. Nu sker förbättringarna lite i smyg, och det blir knappast uppmärksammat av bilisterna att Nyköpings succesivt blir en allt bättre cykelstad.

Min uppfattning är att Nyköpings handlingsplan från 2010 är  alltför diffus på ambitionerna om cykeltrafikens utveckling. Så här är det formulerat:

“Långsiktigt mål föreslås vara att cykeltrafiken ökar med 30 % fram till 2020 jämfört med 2009. Ett etappmål kan vara att cykeltrafiken vid de årliga mätningarna ökar med 3-5 % per år.” 

Det är bara ett förslag till en ökning av cykeltrafiken, man sätter inte upp bestämda mål. Det känns väldigt tamt, även om ett bestämt mål kanske bara just är ett mål som kanske inte nås, men då är det ändå tydligt att man vill öka cyklingen.

Här skulle behövas både tydligare och tuffare mål. Jag väljer också att ifrågasätta siffran 30 procent. Det räcker inte, då cykeltrafiken står för en ganska liten andel av Nyköpings trafik, så innebär en 30 procentig ökning inte någon lavin av nya cyklister. Ett mål likt Örebros mål, att var tredje resa ska vara en cykelresa, känns vassare.

Det är nog bra att grunda den fortsatta utvecklingen på handlingsplanen från 2010, men att toppa med några rejäla projekt som uppmärksammar cykeln. Det skulle kunna bli en vitamininjektion som lyfter fram cyklandets möjligheter. Ett visst hopp den till planerade ombyggnaden av Östra Storgatan, till gå och cykelfartsgata, kan bli ett sådant projekt. Genomförs det blir det en tydlig markering att cykling är viktigt för staden.


Till det skulle jag vilja se en rejäl cykla-till-jobbet-kampanj, eller annan tävling typ “mina löjligaste bilresor”, som ska peka mot cykling. Kring detta behövs smart marknadsföring, så att också lokalpressen hakar på och bevakar cykelfrågorna bättre. Nu är cykelfrågorna mer en fråga för insändarsidan, där några öser galla på vissa cyklisters framfart.

onsdag 16 oktober 2013

Stötta "BIKES vs CARS"

Det är inte bara i Nyköping det finns aktivister som ser cykeln som ett redskap för förändring av våra städer, och som ser biltrafiken som det stora problemet.
Dokumentärfilmaren Fredrik Gertten jobbar på en dokumentär som ska berätta om denna globala rörelse av cykelaktivisters kamp möjligheterna att ta sig fram i städer, och att återta en del utrymme som ockuperats av bilarna.

Fredrik vill ha hjälp med finaniseringen av filmen. Jag har bidragit, kanske också du.

Så här presenteras detta:

Swedish:
Om du anser att cykeln kan vara ett redskap för förändring så tror jag att du kommer att gilla Fredrik Gerttens nya dokumentär BIKES vs CARS. Filmen planeras bli färdig under 2014 och undersöker hur bilindustrin påverkar våra möjligheter att ta oss runt i städer utan bil. BIKES vs CARS följer personer på olika platser i världen som valt cykeln som transportmedel. Deras erfarenheter från livsfarlig trafik har gjort dem till aktivister som kräver cykelbanor och säkrare trafik. Kolla in trailern så kommer du att förstå: http://www.kickstarter.com/projects/fredrik-gertten/bikes-vs-cars-we-are-many Skänk gärna en slant, varje krona räknas då många supporters visar att vi är många som vill se en förändring.

onsdag 9 oktober 2013

Ta cykeln till evenemang, bli en vinnare

Läser igenom förslag från den fokusgrupp cyklister som Nyköpings kommun engagerat. Här finns en hel bra idéer, som denna:

"Uppmana till att ta cykeln till stora evenemang. Konsekvent uppmana

till cykling i all marknadsföring om större evenemang."

Varför inte prova?

Det finns en rad evenemang som faktiskt lockar så mycket folk med bilar, att den usla framkomligheten helt eliminerar den eventuella vinsten som bilresan innebar. 

Skolavslutningarna på Vallarna vid slottet är ett sådant exempel. Barnen går dit från ett antal skolor och föräldrarna och andra besökare tar gärna bilen dit. Gator och parkeringar i området runt slottet, Spelhagen och hamn är nedlusade med bilar, och det är allmänt knökigt att ta sig fram, åtminstone med bil. 

Bilträffarna i hamnen på onsdagarna i hamnen. 1000-tals människor vill kika på gamla bilar, och flanera och mingla. Gatorna runt hamnen bångnar av alla bilar. Visserligen är många av besökarna bilentusiaster, men man kan väl njuta av att cykla även om man är bilfantast. 

Samma sak ibland borta vid Rosvalla sportcenter. Visserligen finns här stora parkeringar som kan sluka åtskilliga bilar. Men det kan bli väldigt knökigt att ta sig ut efter en match eller evenemang. Det kan bli lång väntan med tomgångsbrummande motorer och mycket avgaser. Den som cyklar har mycket att vinna här.


måndag 7 oktober 2013

Vad ska vi med alla dessa bilar?

Fler och fler bilar, som dock rullar färre kilometer.
Buskvägen i Nyköping, ofta full av bilar som
står lite halvslarvigt parkerade.

Biltrafiken och körandet krymper, men inte antalet bilar, visar Trafas statistik för fjärde året i rad. Det blir  till och mer fler.

Det märks på min hemmagata, en villagata i Nyköping (se ovan). Ibland en massa parkerade bilar som man måste åka slalom mellan. Vad ska folk med alla dessa bilar, om de används allt mindre, och bara står och skräpar? 

En stilla undran är om inte nästa steg i "peak car" är att även bilägandet minskar. Det kan ju inte vara någon vits att äga bilar som används allt mindre. 

Ett tydligt alternativ till ägandet är bildelning. På många håll, främst i storstäder, kommer nu denna företeelse starkt. Det här bilpooler och hyrbilar, som många upptäcker är ett riktigt bra alternativ. 


Detta lär nog spridas sakta men säkert, i synnerhet när yngre generationer växer upp. Jag tror inte unga idag är särskilt intresserade av själva bilägande, de är nog glada om de kan ha tillgång till en bil när det ibland uppstår bilbehov. 

Förklaringar då till att bilkörandet minskar, men inte antalet bilar? Observationer från min omgivning tyder faktiskt på cyklar. Noterar faktiskt en del bilister som gränsar cyklar och trampar, åtminstone till jobbet. Och jag har en känsla av att detta tilltagit under året.

Men ännu tycks cyklande bilister inte riktig redo att släppa tryggheten i en bil. Ännu står andrabilen kvar hemma framför garaget, som en fallskärm att utlösa den dag vädergudarna är på uselt humör. Men om de funderar några steg till så finns lösningar som gör att de kan kapa bojorna helt. Det finns ju fantastiska friluftskläder som skyddar mot det mesta av busväder, och det finns ju fungerande busstrafik. Eller kanske lift med en granne.

Så det är nog bara en tidsfråga innan också bilarna blir färre.

KÄLLA:
TRAFAS PRESSMEDDELANDE
http://www.trafa.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2013-03-27-Bilkorningen-okar-inte-langre/