lördag 27 december 2014

Prioritera, det gör man väl där största behovet finns?

Så har det då äntligen snöat. Inte så jättemycket men tillräckligt för att snöplogarna tar sig ut. Det är alltid intressant att se hur de lyckas med sitt uppdrag, eftersom vi cyklister är väldigt beroende av hur snöplogarna utför sitt uppdrag.

Mot Örstigsnäs, välplogat.


Min första tur med cykeln blir på gång/cykelvägen mot Örstigsnäs, som har en bilväg parallellt. Dessa vägar leder mot en mindre befolkad del av Nyköping. På vintern bor högst 100 hushåll längs denna väg. Och det är så pass långt från stan att bil är det klart dominerande transportmedlet, och då i synnerhet på vintern. Men till din förvåning är cykelbanan välplogad och sandad till perfektion. Men jag är ändå den förste som cyklar här vid 10-tiden att döma av spåren (eller frånvaron av däckmönster på cykelbanan). Alltså väl utfört, på gränsen till överdrift, eftersom snölagret var tunt och det inte var minst halkrisk.


Mot centrala Nyköping, slarvplogat. 

Vid 14-tiden gick vi mot stan, hustrun och jag. Från Arnö in till central Nyköping. Vi passerade då Arnöleden över Kilaån, på gång/cykelbanan. Men här hade tydligen inte entreprenören brytt sig om att sänka plogbladet, då det var oplogat. Vägbanan vara dock upptrampad av gående och cykelister, men bara till dess halva bredd. Kvar låg en hel del snö i kanterna som gjorde möten och omkörningarna besvärliga för cyklister. Sandat hade man gjort i alla fall.

Märklig prioritering här. Cykelbanan som knappast används var ordentligt snöröjd. Den väl frekventerade cykelbanan vara slarvskött.

måndag 22 december 2014

Så de parkerar cyklisterna


Min Bullit och så hembygget. 
En del av julens inköp gjorde på Lidl här i Nyköping. Ut kommer jag och hustrun från affären med en välfylld kundvagn, för att kunna lasta på våra cyklar.  Men bakom min lastcykel står en annan lastcykel lite slarvigt parkerad, så att den blockerade utfarten.

Del slarvparkerade lastcykeln var något slags trehjuligt hembygge gjord av någon som tydligen var händig med svets. Ägaren syntes inte till, så att jag kunde leverera de känslor som uppstått när stod där med alla matkassar i julstressen.

Dessa lastcyklister. Som de breder ut sig här i stan. Nu känner jag till fem stycken i Nyköping. Verkligen härligt att de börjar synas även här i stan. Nästa år är vi dubbelt så många och syns dubbelt så mycket. Så småningom lär det bli en vanlig syn här i stan. Åtminstone de delar av stan som inte har tunga backar. Och så lär de nog vara med elassist. För det går inte att förneka, att en lastcykel är lite mer tungtrampad, åtminstone när det bär i väg uppför.

Själv har jag nu haft min tvåhjuliga Bullit i snart ett halvår. Och när det något jag är med denna cykel, så är det nöjd. Lättrampad (utom i backarna då), stabil, lastvillig (kan klara de mest variande former och storlekar på lastytan), smidig och snygg. Jag kan faktiskt inte komma på något som stör mig.

Hur löste det sig med slarvparkeringen. Inga problem, med en smidig cykel. Lite trixande fram och bakåt, och efter några sekunder kunde vi rulla vidare med alla matkassarna.

Kan det bli bättre?

fredag 12 december 2014

SCB: Medborgarna inte nöjda med cykelvägnätet

Jämfört med andra kommuner i samma storlek ,
visar det sig att
  kundnöjdindexet i Nyköping är lägre för gång/cykelvägarna. 

Nyköpings medborgare ger stadens cykel och gångvägar betygsindexet 52, i SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 (även gator och vägar får 52).

Undersökningen tar upp en rad andra kommunala verksamheter, och de flesta får bättre betyg, endast äldreomsorg och stöd till utsatta personer får sämre betyg.

Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

I jämförelse med samtliga 129 kommuner i undersökningen så ligger Nyköping på ungefär samma nivå på gång- och cykelvägar. Det är dock inte någon tröst, för de flesta av de undersökta kommuner som deltog i undersökningen når alltså inte upp till gränsen för ”nöjd”. 

Jämfört med kommuner i samma storlek som Nyköping, visar det sig att  kundnöjdindexet är lägre för gång/cykelvägarna. Övriga liknande kommuner har ett snitt på 55 procent.

Nyköping vekar tyvärr heller inte bli bättre. Årets betyg är lite bättre än 2013, men på samma nivå som 2012. Skillnaderna mellan åren är små, jag bedömer att de är inom felmarginalen.

Undersökningen visar något som de flesta svenska vanecyklister är väl så medvetna om, att städernas gång- och cykelvägnät oftast är eftersatta. I takt med att cyklingen ökar, så blir det allt mer uppenbart utbyggnad och underhåll lagts på andra trafikslag, och inte minst det faktum att städerna dräller av ogenomtänkta och trafikfarliga utformningar på cykelbanorna.

Inte många företag inte vore särskilt nöjda med att bara drygt hälften av kunderna är nöjda. I alla händelser finns det en rejäl potential för förbättringar av gång och cykelvägnätet. Kommunens slutsats i undersökningen är den logiska, att gång och cykelvägarna hör till verksamheter som måste prioriteras. Men om det verkligen blir så står skrivet i stjärnorna, även om den nuvarande politiska majoriteten i sin budget sagt att gång- och cykeltrafik ska prioriteras. 

Trots den något dystra slutsatsen, så går det ändå inte att förneka tydliga förbättringar. Östra Storgatans omvandling till gångfartsområde, tycker jag personligen är gott exempel. Kanske det ger utslag i nästa års medborgarundersökning.