måndag 30 mars 2015

Cyklister bra för centrumhandeln

I Facebookgrupper och andra debattforum lyfts ibland frågan om de stadskärnor som pressas av konkurrens från externa handelscenter. En inte alltför sällsynt åsikt är att städerna måste öppnas upp för bilarna mer för att locka fler kunder (bilburna) in till städerna. Med ökad tillgänglighet för bilar, alltså väldigt gott om gratis p-platser, så skulle det locka nya besökare till stadskärnorna. Då ska det förstås vara p-platser, så att bilisterna nästan kan kliva in i butikerna, menar förespråkarna.

Många självutnämnda experter uttalar sig tvärsäkert; självklart ger fri parkering fler besökare i bil, vilket innebär större tryck för handeln i centrum. 

Men det finns åtskilliga faktorer som pekar på att det inte skulle gynna städerna, snarare skulle fler bilar i städerna göra städerna mer motbjudande. Tänk Nyköpings centrum med ett antal p-hus och dubbelt så många bilar som idag. Ständig trängsel på gatorna, svårt att komma fram. Inte ens bilisterna kommer att trivas i sådan stadsmiljö.


Täta städer och stadscentrum är inte till för bilar, de är platser för möten mellan människor, för handel, restauranger, service. Städernas centrum ger en helt annan upplevelser än externa handelsområden, så det är utsiktslöst att konkurrera genom att erbjuda fria p-platser. Städerna lockar med andra värden än bara billig shopping och gratis parkering, det handlar möjligheter upplevelser och möten, och ett socialt sammanhang. Snarare bör väl centrum locka med att den är mer eller mindre bilfri, och just därför en oas i en stad vars trafikapparat domineras av bilar.

Hur man än vrider och vänder på det har jag svårt att se fler p-platser och bilar som lösningen på stadskärnornas problem. Det finns så många andra möjligheter att gör stan tillgänglig för de flesta. Självklart ska det finnas parkeringsmöjligheter på rimliga gångavstånd från centrum. Men framför allt tror jag på en stad som är väldig tillgänglig via cykel (och kollektivtrafik förstås).

Om nu köpkraft är ett bra mått på vem som är välkommen till stan, så kan det vara värt att notera att det inte är någon större skillnad mellan vad cyklister och bilister shoppar på besök i stan, visar en undersökning som gjordes av Handelns Utredningsinstitut (HUI) i Växjö för några år sedan (citat ur rapporten):

• Sammanräknat bidrar cyklisterna årligen med 340-380 miljoner kronor tilldetaljhandeln och café-/restaurangnäringen i Växjö centrum. Så myckethandlas/konsumeras alltså då cykeln används som färdmedel. 

• Cirka 40-60 miljoner kronor inhandlas i dagligvaruhandeln i Växjö centrum varje år då cykeln används som färdmedel. 

• Cirka 270-290 miljoner kronor inhandlas i sällanköpsvaruhandeln i Växjö centrum varje år då cykeln används som färdmedel. 

• Cykeln används också som transportmedel vid besök på café och restaurang samt vid konsumtion av kultur och nöjen. Antalet svar i konsumentundersökning är något för lågt för att det ska gå att göra en någorlunda säker bedömning av inköpens omfattning. En försiktig bedömning är ändå att cyklisterna bidrar med åtminstone 40 Mkr till café och restaurangnäringen. 

• Resultaten visar att cyklisterna är en viktig kundgrupp för handeln i Växjö centrum.
Resultaten visar också att cyklisterna spenderar mer pengar än de som går eller åker busstill centrum och endast något mindre än de som åker bil. Antalet cyklister till centrum bör därför kunna öka utan att handelns försäljning påverkas negativt, skriver HUI.

Nej, vi cyklister är inte fattiglappar. Vi cyklar sällan för att vi har taskig ekonomi. Vi cyklar för att det är smidigt och bekvämt. Och som belöning har vi låga transportkostnader, och därmed pengar över till roligare saker. Värre är det för bilisterna, som tvingas lägga fler 1000 varje månad av sina surt förvärvade slantar.

Detta med spendersamma cyklister bör också gälla i Nyköping och andra mindre städer. Så att göra staden tillgänglig för bilister skulle vara en investering med dålig utdelning, i jämförelse med att underlätta för cyklister. Jämför priset att bygga en p-plats med ett cykelställ.


Så det finns all anledning för Nyköpings kommun att fortsätta med att underlätta för cyklisterna, att ta sig till stan. Mycket är redan bra, men det finns åtskilligt att förbättra centrum ur tillgänglighetsynpunkt. När får exempelvis Arnö separerad cykelväg sista vägen in till stan? Och på många gator tvingas vi cyklister dela körbana med bilarna, som flåsar oss i bakhjulet. Det kan vi gott slippa.