måndag 12 oktober 2015

Alla dessa onödiga bilar

Bilar finns det gott om. De dominerar Nyköping trafik och stadens stadsbild. Var helst man rör sig, syns bilar som rullar, eller bilar som är parkerade.

En del av dessa bilar behövs verkligen. De behövs för att köra till mataffären (1-2 km), till jobbet (3-4 km), till träningen (5-6 km). Längre än så är inte de flesta vardagsresor. Om detta kan man ju ironisera och peka på att det faktiskt finns cyklar, cykelbanor och cykelparkeringar. Men jag avstår...

Nu ska vi titta på bilar som är ännu mer onödiga, de som knappt används. Jag utgår från hur det ser ut på min hemmagata Buskvägen på Arnö. Det finns ju alltid en risk att ta det egna perspektivet, och göra det till det generella, men jag tror faran att hamna fel är minimal.

Jag kan konstatera att många hushåll har 2 bilar. Några har till och med fler. Men hur de används? Jo, faktum är att av dessa bilar är det faktiskt ett antal som i princip bara är ute och rullar några gånger i veckan. Jag är ute så pass ofta på gatan, så det går att se vilka bilar, som nästan alltid står parkerade.

På Buskvägen finns 32 villor. Skulle gissa att här står en 6-7 stycken bilar som bara används sporadiskt. Kanske ännu fler, men jag lägger siffran i underkant för att inte överdriva. Att dessa bilar inte används mer beror oftast på att ägaren faktiskt cyklar en hel del.

Hur kan det vara så? För det första är det många som har gott ställt som bor här. Man har råd att låta bilar mest stå och rosta. För det andra har de förstås behov av två bilar ibland, kanske någon kväll i veckan. Men ändå, det är något obehagligt över detta, eftersom det är en del av det allmänna slöseri med naturresurser och energi som följer med vår livsstil.

Säkert inser många av dessa bilägare det orimliga i detta. Men de har pengar och ser just inget uppenbart transportalternativ för stunden. Taxi kanske, men det kostar ju en hundralapp eller mer (att en bil kostar flera tusenlappar i månaden kanske vi inte ska fundera över).

Men bilpooler då? 1-2 bilar parkerade på gatan som alla får tillgång till via ett hyrsystem? Det börjar dyka upp i allt fler städer, men har inte hittat till Nyköping. Bara i vår stadsdel Arnö skulle det säkert finnas underlag för kanske 50-60 poolbilar. Om det inte vore för alla extrabilar som används lite. Nu drar de undan marknaden för bilpoolerna tyvärr, som inte vågar satsa här i stan.

Men bilpoolsföretagen lär ändå dyka upp i Nyköping. För eller senare. De lyckas ju i andra städer, så tids nog ser de marknaden här. Visserligen är Nyköping en "bilstad", men jag tror ändå inte att Nyköpingsborna är så rabiat klistrade till just sina bilar. Egentligen handlar det väl om transporter, inte om att äga en bil.


tisdag 6 oktober 2015

10 dåliga saker som cyklist i Nyköping (som kan bli bättre)

Rosvalla, ett av stans största besöksmål
har inte cykelställ med låsmöjlighet. Skandal!

1/ Cykelparkeringen på Rosvalla. Rosvalla är ett av stans stora besöksmål. Det har många 100 parkeringar för bilar, och visst finns det parkering för cyklar. Men denna cykelparkering är värdelös om man vill låsa fast sin 27-växlande favorithoj. Vore jag ägare av en värdefull elcykel skulle jag verkligen ta mig en funderare innan jag lämnar den här. 

2/ Åtskilliga bilister lättar inte på gasen i centrala stan. 30-gränsen verkar som bortglömt på en hel del gator. Obehagligt för oss cyklister, när bilister kommer ikapp och trycker på bakom, eller gör snabba omkörningar. 
Varför är det stålräcken här?
Helt obegripligt, dessutom väldigt otrevliga
att krocka med som cyklist,

3/ Skaderisk av onödiga stålräcken. Visst behövs det ibland räcken intill cykelvägarna, som när den sluttar brant mot ett djupt dike. Men man behöver inte räcken till diken som är ett par decimeter djupa. Klar skaderisk om man som cyklist kör in i dessa hård stålräcken. Ett nytt utbrott av räckesepidemin kan skådas intill de nybyggda cykelbanorna intill Alpha-skolan och Lennings väg. Där finna inga diken, och vad de ska skydda är obegripligt!

4/ Trots flitig plogning kan dock cykelbanorna vara i dåligt skick på vintern. Främst på vårvintern då snön ömsom smälter och fryser, vilket kan skapa besvärliga partier med isbark på vägbanan. Vintern-väghållningen tar inte slut bara för att snöfallet upphört!

5/ Pålljungs hages handelsplats. Helt klart byggd för de bilburna.Trist cykelväg dit ut, där man omges av kraftig och bullrig biltrafik. Svårt att korsa vägen över till själva köpcentret. Handelsplatsen saknar helt cykelställ, vilket gör det svårt att låsa fast cykeln. Va, cyklar folk hit? Ja, faktiskt...

6/ Cykelöverfarten vid Alpha-skolan vid Lennings väg. Gång och cykelvägen mellan Alpha och Rosvalla är väl utnyttjad. Livlig biltrafik på Lennings väg och olycksrisk. Här måste kommunen och Trafikverket gå hand i hand vad gäller finansieringen. Men Trafikverket tycks ha annat att prioritera.

7/ Korsningen in till Eberspächer fabriken på Arnö industriområden. Korsningen är öppen och har fri sikt åt alla håll. Ända har kommunen anlagt fartdämpande svängar för oss cyklister. Så oavsett om det är trafik eller inte i korsning, måste man bromsa in den fina fart som vi fått från de nedförsbackar som vi kommer från. Man blir bara så irriterad.

8/ Det saknas cykelväg ut till det populära friluftsområdet Ryssbergen, som ligger på cykelavstånd från stan (cirka 3-4 km). Nävekvarnsvägen, som går hit ut, saknar vägren, och bilarna gasar på rätt friskt.

9/ I kommunens cykelstrategi från 2010 sägs att kommunala arbetsplatser ska väderskyddade cykelparkeringar. Den strategin var inte mycket värd när äldreboendet Myntan på Arnö invigdes förra året. Cykelställ men inga tak över dem. Kanske det är evigt uppehållsväder här, vad vet jag? 

10/ Tråkigt att nyköpingsborna är sådana bilkramare. Om ännu fler skulle cykla, skulle det bli säkrare för alla cyklister, dels då bilisterna skulle bli mer medvetna om cyklister, dels då det skulle tvinga kommunen att göra det bättre för mängden cyklister.